ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ

 • Engelli öğrencilerimizin Üniversitemize giriş yaptıkları ilk günden itibaren Üniversitemiz sistemi içerisindeki koşullardan kaynaklı yaşadıkları sosyal sorunlarını belirleyerek, çözümü yolunda engelli öğrencilerimizin de katılımını sağlayarak öneriler geliştirip, uygulamalarda bulunmak.
 • Akademik ve idari personelin engelli olgusunda farkındalıklarını arttırıcı sosyal çalışmalar yaparak, engelli sorunlarıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirmek.
 • Engelli öğrencilerimizin yüksek refahını gözeterek eğitim süreci boyunca Üniversitemizden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayıcı koşulları oluşturmak.
 • Engelli sorunları konusunda diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde bulunarak engelli refahı alanındaki gelişmelere katkı vermek.
 • Topluma hizmet uygulamaları çatısı altında yapılacak çalışmalarda engelli sorunlarına duyarlı sosyal projelerin planlanması ve uygulanmasında destek olmak.
 • Engelli öğrencilerimizin sosyal haklarını güncel değerlendirmelerle web üzerinden paylaşarak, bilgi paylaşımını sürdürülebilir kılmak.
 • Sorunların çözümünde ve yeni hizmet modellerinin oluşturulması işbirliğini, katılımı ve geri bildirimi kurumsallaştırmak.
 • Engelli öğrencilerimizin sorunlarının çözümünde telefonla ulaşabilecekleri, sorunlarını paylaşacakları "Sosyal Destek Hattı" uygulamasını işlevsel kılmak.
 • Erciyes Üniversitesi’nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak.
 • Üniversitemizde fiziki anlamda gerekli düzenlemeler (rampalar, engelli tuvaletleri, asansörler, engelli otoparkları gibi) yapmak.
 • Kurmuş olduğumuz engelli öğrenciler biriminin engelli öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.
 • Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sayfası oluşturmak.
 • Program ve projeler geliştirmek, engel gruplarına göre sesli kütüphane, teknoloji laboratuvar vb. hizmet birimleri oluşturmak, var olan diğer sesli kütüphaneler ve laboratuvarlarla koordinasyon sağlamak.
 • Engel ve engellilik konularında sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenmek, spor olanakları sunmak.
 • İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan mevcut dokümanlara ulaşmak, başka dokümanlar hazırlayarak bunların engelli öğrencilere ulaşmasını sağlamak.
 • Kariyer planlama, mesleki gelişim, psikolojik ve kişisel danışmanlık hizmeti vermek, bu doğrultuda psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitimcilerle işbirliği yapmak.
 • Engelli olup da hayatta başarılar elde etmiş ya da engellilikle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacak kişilerle söyleşiler, engelli öğrenciler arasında söyleşiler ve beyin fırtınası yaratacak toplantılar düzenlemek.
 • Engelli öğrencilere uygun staj olanakları sağlamak.
 • Sağlık hizmetlerinde gerektiğinde Üniversitemizce destek sağlamak.
 • İhtiyaç sahibi engelli öğrencilere burs, ücretsiz yemek vb. olanaklar konusunda öncelik sağlamak.