SOSYAL FAALİYETLER

Sosyal Medya Çalışmaları
Üniversite öğrencilerini, personelini ve diğer kişi/kişileri kapsayan bütün paydaşlara yönelik Sıfır Atık konseptli 20. Bahar Şenliği etkinliği yapılmış ve etkinlik kapsamında sıfır atık projesi bilgilendirme ve tanıtım standı açılmıştır.
 

Sıfır Atık Temalı Bahar Şenliği ve Etkinlik Standı
Ayrıca Erciyes Üniversitesi sıfır atık projesinin sosyal medya hesabı üzerinden çekiliş etkinliği düzenlenmiş ve bu kapsamda, sosyal medya hesabını takip edip proje için en iyi sloganı bulan öğrenciye bisiklet hediye edilmiştir. Bu etkinlikteki amaç, proje kapsamında yapılan bilgilendirme ve tanıtıcı faaliyetlerin sosyal medya hesabı üzerinden daha fazla kitleye ulaşabilmesi, sıfır atık uygulamalarının daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve farkındalık yaratarak daha bilinçli bir toplumun oluşturulmasıdır. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ ve ERÇEVREM Müdürü Prof. Dr. Oktay ÖZKAN tarafından hediye bisiklet takdim edilirken, yapılan çekiliş sonucunda onlarca öğrenciye çeşitli hediyeler verilmiştir.
 
Etkinlik Kapsamında Bisiklet Hediyesi Rektörümüzün Katılımıyla Törenle Verildi
20. Öğrenci Bahar Şenliği kapsamında sıfır atık standımız için hazırladığımız afişler, katılım sağlayan tüm bireylerin dikkatini çekmeye başarmış ve standımızı ziyaret eden herkese sıfır atık konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
        
Sıfır atık standımızı ziyaret eden kişilere çevre belediyeler ile hazırlamış olduğumuz atık pil toplama kutusu, geri dönüşümden elde edilen kalem ve not defterleri gibi malzemeler hediye edildi. Amacımız sıfır atık hedefimiz ile hem ortaya çıkabilecek ürünleri göstermek hem de bu yönde bilinçlenmelerine katkı sağlamaktı.
 
Erciyes Üniversitesi’nde sıfır atık projesi ERÇEVREM müdürü Prof. Dr. Oktay ÖZKAN koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Aynı zamanda birçok öğrencinin gönüllü olarak katılımıyla sıfır atık projesiyle ilgili faaliyetler planlanmakta ve üniversitemizde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.