EĞİTİM FAALİYETLERİ

Üniversitemizde Lisans, Lisansüstü ve Doktora dersleri kapsamında sürdürülebilirlikle ilgili 85’i çevre ve ekoloji ile, 63’ü su ve atıksu ile, 14’ü atıklar ile doğrudan ilgili ders bulunmaktadır.

Sürdürülebilirliğe yönelik araştırmalara ayrılan bütçe de son 3 yılda %10 artış göstermiştir. Bu araştırmalardan ve diğer kurumlar destekli araştırmalardan sürdürülebilirlikle alakalı yayınların sayısı son 3 yılda ortalama 145 olarak hesaplanmıştır. 

Dünya Su Günü etkinliği 

https://ercevrem.erciyes.edu.tr/Duyuru-Detay/dunya-su-gunu-konferansi-gerceklesti/Nanoteknoloji-Arastirma-Merkezi/52

Sıfır atık yönetmeliğinin 2019 yılı Temmuz ayında yayınlanmasıyla üniversitemizde Sıfır Atık sistemi için çalışmalar başlatılmış olup halen yürütülmektedir. Sıfır atık uygulamaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Atık Yönergesi değerlendirildiğinde benzer amaç ve hedefler içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla ERÜ’de sıfır atık stratejisi hedef alınarak atık yönetimi yürütülmektedir. Sıfır atık projesi doğrultusunda geri dönüşüm, atıkların azaltılması, israfın önüne geçilmesi, atıkların kaynağında doğru bir şekilde ayrıştırılması gibi faaliyetler sürdürülmektedir.         
 

Erciyes Üniversitesi Sıfır Atık Projesi Afiş Çalışması

Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla üniversitemizde Sıfır Atık Projesi 2019 yılı itibari ile hayata geçirilmiştir. Sıfır atık projesinin üniversitemizde uygulandığına dair hazırlanan afişler panolarda gösterilmiştir.

  

Afişlerin Üniversitenin İçinde Ve Dışındaki Panolarda Tanıtımı

Ayrıca, kampüs içerisinde sıfır atık projesinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sıfır atık projesi birim sorumlularına ve birim alt sorumlularına sıfır atık proje ekibi tarafından düzenlenen bilgilendirme eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.


Sıfır Atık Eğitimi

Kampüs içerisinde sıfır atık ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik afiş çalışmasının yanı sıra el broşürleri de hazırlanmıştır. El broşürleri hem eğitim faaliyetleri sırasında hem de kampüs içerisinde öğrencilere dağıtılmıştır Sıfır atık sisteminin uygulanabilmesi için birim sorumlularına yönelik sıfır atık rehberi de hazırlanmış olup mail yoluyla bilgilendirme yapılmıştır.