ENERJİ VERİMLİ UYGULAMALAR

Kampüste Enerji Tüketimi ve Enerji Verimli Uygulamalar

Kampüste enerji tüketimini ve karbon ayak izimizi azaltmak için aydınlatmada peyderpey LED aydınlatma sistemine geçilmektedir.
Kampüsümüzün ısıtma merkezinde kullanılan ısıtıcıda oluşan 250 oC atık ısıyı ekonomizer ile konsantre ederek suyu ısıtmak için kullanırız. Ayrıca, klima sistemlerimizde kullanılan yer altı suları hastanemizde soğutma ve enerji tasarrufu için ısı geri kazanımlı sisteme sahiptir. Genom ve Kök Hücre Merkezimizde ısı geri kazanım bataryalı inverter klima teknolojisi kullanılmaktadır. Kampüsümüzde yer altı suyu kullanılmakta olup verimli pompalar ihtiyaca göre su çıkararak enerji tasarrufu sağlar.