YENİLENEBİLİR ENERJİLER

Yenilenebilir KaynaklarKampüste, yenilenebilir enerji üretimi çalışmaları yürütülmektedir. Kampüsün farklı noktalarına yerleştirilen güneş panelleri yardımıyla yıllık yaklaşık olarak 9.383,8 KW güneş enerjisi üretilmektedir.