ERÜ ATIK YÖNETİMİ

Atıkların kaynağında ayrıştırılması, üniversite personeli ve öğrencilerinin geri dönüşüme dahil olmaya teşvik edilmesi için tüm birimlere ikili ve dörtlü atık biriktirme ekipmanları yerleştirilmiştir. Bu atıkların depolanması için atık tankları hazırlanmıştır. Biriktirilen atıklar belediyeler aracılığı ile toplanıp değerlendirilmektedir.
 
Atık Biriktirme Ekipmanları
Üniversite içi açık alanlarda merkezi noktalara plastik çöp kutuları yerleştirilerek, plastik su şişelerinin geri dönüştürülmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir.
 
Geri Dönüşüm Uygulaması
Geri dönüştürülebilir nitelikli atıkların, diğer atık türleri ile karışmadan değerlendirilebilmesi ve ekonomiye katkı sağlayabilmesiyle amacıyla kaynağında ayrı biriktirilmesi için ikili ve dörtlü atık biriktirme ekipmanları yerleştirilmiştir. Böylelikle öğrencilerin ve akademik ve idari personellerin atıklarını ayrıştırarak atmaları sağlanmaktadır. Ayrıştırılan geri dönüştürülebilir atıklar (plastik, cam, metal ve kağıt vb.), her hafta belirli günlerde çevre belediyelerin geri dönüşüm ekipleri tarafından rutin olarak alınmaktadır.
 
Ambalaj Atıkları Toplama Aracı
Kampüsümüzde ayrıca atık azaltmak için idari ve akademik tüm yazışmalar ve öğrenci başvuruları (ders kaydı, ders materyaller, uzaktan eğitim, staj işlemleri vb.) elektronik ortamda yapılmaktadır.  Erciyes Üniversitesi’nde kağıt atık üretimini azaltmak için resmi belgelerin çevrimiçi olarak işlenmesini sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), proje çalışmalarında resmi belgelerin işlenmesini sağlayan proje süreç yönetim sistemi (BAPSIS) kullanılmaktadır. Aynı zamanda gerektiğinde baskı yapılması ve mümkün olduğunca çift taraflı baskı alınması teşvik edilmektedir.
 
https://ebys.erciyes.edu.tr/
 
https://bapsis.erciyes.edu.tr/
 
https://obisis.erciyes.edu.tr/
 
http://eruzem.erciyes.edu.tr/

https://egitmen.erciyes.edu.tr
 

Atık azaltıcı diğer uygulamalar da bulunmakta olup bazı örnekleri aşağıda verilmiştir.
 
Kampüste Plastik Bardak Tüketimini Azaltmak İçin Cam ve Porselen Bardak Kullanımı
 
Kağıt İsrafının Geniş Bir Alanı Kaplamasını Önlemek için İdari Birimlere Yerleştirilen ve Sonrasında Geri Dönüşüme Gönderilen Kağıt Öğütücüler

Tehlikeli Atıkların Yönetimi  

Erciyes Üniversitesi’nde araştırma merkezleri, fakülteler ve laboratuvarlar gibi tehlikeli atık meydana getiren tüm birimlerde tehlikeli atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
 
Birimlerde Oluşan Tehlikeli Atıklar
Birimlerde oluşan tehlikeli atık türlerinin tespit edilmesiyle, tehlikeli atıkların yönetimine yönelik çalışmalar netlik kazanmıştır. Tehlikeli atıkların yönetilmesinde istenilen amaca ulaşmak için daha gidecek çok yolumuz olmasına rağmen önceki yıllara göre çalışmalarımızı iyileştirmekteyiz. Bu yönde öncelikli olarak birimlerin bilinçlendirilmesi ve tehlikeli atıklarının yönetilmesiyle ilgili bilgilendirilmeleri hususunda ERÜ Sıfır Atık Yönetim Rehberi oluşturulmuştur ve burada yapılması gerekenler çalışmalar en temel haliyle ifade edilmiştir. Elektrik ve enerji tasarrufunun sağlanması hem de tehlikeli atık miktarının önlenmesi için tüm birimlerde flüoresan lambaların kullanımının düşürülmesi hedeflenmekte bu doğrultuda LED lambalarının kullanılması teşvik edilmektedir. Tehlikeli atık oluşturan kimyasal maddelerin mümkün olduğunca tehlikesiz olan farklı bir seçenek ile değiştirilmesi, gereğinden fazla kullanılmaması ve deneylerde kullanılan kimyasal maddelerin yeterli olması halinde en küçük ölçek ile kullanılarak oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesi sağlanmaktadır. Bitkisel atık yağlar diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilerek lisanslı tesislere teslim edilmektedir.
 
Kampüsümüzde Tüm Birimlerde Bulunan Atık Pil Toplama Kutuları
Önlenemeyen ve atık azaltımı sağlanamayan tehlikeli atık maddeler, tehlikeli atık geçici depolama alanında toplanmakta ve belirli aralıklarla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmektedir.
 
 
Atık Geçici Depolama Alanı
Diş Hekimliği Fakültesi Geri Dönüşüm Atıkları
 
Tıp Fakültesi Atık Geçici Depolama Alanı
Tıbbi atıklar, birer enfeksiyon kaynağı olması ve bulaşıcı hastalıkları insanlara bulaştırması sebebi ile doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi önlenmekte ve aynı zamanda diğer atık türleri ile karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanarak geçici depolanmakta ve bertarafı sağlanmaktadır.
 
Tıp Fakültesi Tıbbi Atık Merkezi
   
İKUM Geçici Atık Depolama Alanları

Organik Atıkların Yönetimi

Erciyes Üniversitesi yemekhanelerinde atık miktarı ve karakterizasyonuna yönelik çalışma yapılmıştır. Atık türleri oluşan yemek atıkları ve geri dönüşebilen atıklara göre ayrıştırılarak toplanmış ve tartılarak kaydedilmiştir. Çalışma sonunda tüm katı atıkların türlerine göre toplam ağırlıkları elde edilmiştir.  Yemekhane atıklarından yıllık yaklaşık 110 ton atık oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 13 ton ambalaj atığının geri dönüşüm potansiyeli bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kampüs içindeki kantinlerin de kompost vb. projeler için potansiyeli bulunmaktadır. Kampüs içindeki organik atıklar için kompost projesi bulunmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için şartlı nakdi yardım başvurusunda bulunulmuştur.
   
Kampüste Toplanan Yaprak Gibi Bahçe Atıklarının İşlenerek Gübre Haline Getirilmesi
Erciyes Üniversitesi, yemekhane atıklarından kompost elde etmeyi planlamaktadır. Bu doğrultuda kompost makinasının temin edilebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe programına başvuru yapılmıştır. Kompost makinası temin edildiğinde Erciyes Üniversitesi öğrenci, personel ve tıp fakültesi yemekhanelerinde oluşan yemek atıkları değerlendirilerek kompost üretimi yapılacaktır. Aynı zamanda bahçe atıklarından meydana gelen organik atıklardan kompost üretimi yapılmaktadır ve elde edilen kompost üniversitenin yeşil alanlarının artırılmasında bitki besin maddesi olarak kullanılmaktadır.