SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır atık yönetmeliğinin 2019 yılı Temmuz ayında yayınlanmasıyla üniversitemizde Sıfır Atık sistemi için çalışmalar başlatılmış olup halen yürütülmektedir. Sıfır atık uygulamaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Atık Yönergesi değerlendirildiğinde benzer amaç ve hedefler içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla ERÜ’de sıfır atık stratejisi hedef alınarak atık yönetimi yürütülmektedir. Sıfır atık projesi doğrultusunda geri dönüşüm, atıkların azaltılması, israfın önüne geçilmesi, atıkların kaynağında doğru bir şekilde ayrıştırılması gibi faaliyetler sürdürülmektedir.         
 
Erciyes Üniversitesi Sıfır Atık Projesi Afiş Çalışması
Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla üniversitemizde Sıfır Atık Projesi 2019 yılı itibari ile hayata geçirilmiştir. Sıfır atık projesinin üniversitemizde uygulandığına dair hazırlanan afişler panolarda gösterilmiştir.
 

Ayrıca, kampüs içerisinde sıfır atık projesinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sıfır atık projesi birim sorumlularına ve birim alt sorumlularına sıfır atık proje ekibi tarafından düzenlenen bilgilendirme eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Sıfır Atık Eğitimi
Kampüs içerisinde sıfır atık ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik afiş çalışmasının yanı sıra el broşürleri de hazırlanmıştır. El broşürleri hem eğitim faaliyetleri sırasında hem de kampüs içerisinde öğrencilere dağıtılmıştır.
 

Sıfır atık sisteminin uygulanabilmesi için birim sorumlularına yönelik sıfır atık rehberi de hazırlanmış olup mail yoluyla bilgilendirme yapılmıştır.
 

Sıfır atık projesi ile ilgili çalışmalarımız, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerimiz sosyal medya platformlarımızda duyuruları yapılmakta ve sosyal medya platformlarımız aktif bir şekilde kullanılmaktadır (Şu an sadece instagram ve facebook hesapları bulunmaktadır).
 

Üniversite öğrencilerini, personelini ve diğer kişi/kişileri kapsayan bütün paydaşlara yönelik Sıfır Atık konseptli 20. Bahar Şenliği etkinliği yapılmış ve etkinlik kapsamında sıfır atık projesi bilgilendirme ve tanıtım standı açılmıştır.
   
Sıfır Atık Temalı Bahar Şenliği ve Etkinlik Standı
Ayrıca Erciyes Üniversitesi sıfır atık projesinin sosyal medya hesabı üzerinden çekiliş etkinliği düzenlenmiş ve bu kapsamda, sosyal medya hesabını takip edip proje için en iyi sloganı bulan öğrenciye bisiklet hediye edilmiştir. Bu etkinlikteki amaç, proje kapsamında yapılan bilgilendirme ve tanıtıcı faaliyetlerin sosyal medya hesabı üzerinden daha fazla kitleye ulaşabilmesi, sıfır atık uygulamalarının daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve farkındalık yaratarak daha bilinçli bir toplumun oluşturulmasıdır. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ ve ERÇEVREM Müdürü Prof. Dr. Oktay ÖZKAN tarafından hediye bisiklet takdim edilirken, yapılan çekiliş sonucunda onlarca öğrenciye çeşitli hediyeler verilmiştir.
 
Etkinlik Kapsamında Bisiklet Hediyesi Rektörümüzün Katılımıyla Törenle Verildi
20. Öğrenci Bahar Şenliği kapsamında sıfır atık standımız için hazırladığımız afişler, katılım sağlayan tüm bireylerin dikkatini çekmeye başarmış ve standımızı ziyaret eden herkese sıfır atık konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
        

Sıfır atık standımızı ziyaret eden kişilere çevre belediyeler ile hazırlamış olduğumuz atık pil toplama kutusu, geri dönüşümden elde edilen kalem ve not defterleri gibi malzemeler hediye edildi. Amacımız sıfır atık hedefimiz ile hem ortaya çıkabilecek ürünleri göstermek hem de bu yönde bilinçlenmelerine katkı sağlamaktı.
 

Erciyes Üniversitesi’nde sıfır atık projesi ERÇEVREM müdürü Prof. Dr. Oktay ÖZKAN koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Aynı zamanda birçok öğrencinin gönüllü olarak katılımıyla sıfır atık projesiyle ilgili faaliyetler planlanmakta ve üniversitemizde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.