ENGELSİZ ERÜ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinde “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir. Yönetmelik gereği 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi  kurulmuştur.

Haziran 2013 tarihinde ise, isim değişikliği ile birlikte Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi (Engelsiz ERÜ) faaliyetlerini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin, üniversite çalışanlarının ve kampüsle bağlantılı olan diğer tüm engelli bireylerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu alanda yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

https://engelsiz.erciyes.edu.tr