ERÇEVREM

Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi

AMAÇ
İnsanoğlu, teknolojinin gelişmesi ile birlikte endüstrileşmenin ve kentleşmenin artması sonucunda hava, toprak ve su ortamlarında çevre sorunları ile yüz yüze gelmiştir. Özellikle, Avrupa’da 1800’li yılların sonlarına rast gelen sanayi devrimi ile birlikte ciddi hava kirliliği sorunları ortaya çıkmış, binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Öte yandan, havaya salınan kirleticiler küresel ısınmayı hızlandırarak dünyanın sonunu hazırlamaktadır. Yine aynı dönemde, katı atıkların düzensiz bir şekilde alıcı ortamlara atılmaları sonucunda veba gibi salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalınmıştır. Diğer taraftan, daha sağlıklı içme suyu temin etmek için dezenfeksiyon kavramı yine dönemlere rastlamaktadır. O tarihlerden günümüze kadar, çevre sorunları ve etkileri hızla artmaya devam etmekte, çevre kirliliğini azaltmak ve önlemek için çözümler aranmaktadır.
Merkezimizin kuruluşunun temel amacı, öncelikle bölgesel olmak üzere ülkemizi ve dünyayı tehdit eden çevre problemlerini tanımlamak, hava, toprak ve su kaynaklarımızda ortaya çıkan çevre sorunlarını ve kirliliğini önlemeye yönelik çözümler üretmektir. Bunların yanında, kamuoyunu çevre problemleri ve nedenleri hakkında bilinçlendirmek ve çevrenin korunmasında katılımlarını arttırmak da merkezimizin hedefleri içinde yer almaktadır.
 
ÇALIŞMA ALANLARI
 

  • Çevre sorunları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, çevre sorunlarının giderilmesi veya minimuma indirilmesi için çözümler üretmek için teknikler ve geliştirmek ve projeler hazırlamak,
  • Endüstriyel kuruluşlara çevreye uyumlu üretim yapılmasına, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına ve minimum düzeyde kirleticilerin salınmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermek,
  • Bölgede bulunan üniversitelerin farklı bölümlerinde çevre kirliliği ve önlenmesi konularında yürütülecek bilimsel çalışma, proje ve tez çalışmalarına destek vermek,
  • Çevre sorunları ve önlenmesi konusunda bölgesel ve ülke düzeyinde merkez, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörler ile işbirliği yapmak, teknik ve bilimsel destek vermek,
  • Çevre sorunları ve önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için söyleşiler, seminerler ve konferanslar yapmak, eğitim vermek.  


https://ercevrem.erciyes.edu.tr